Test narkotykowy OPI/MAMP/COC/THC Intelligent Fingerprinting™

Kasety testowe Intelligent Fingerprinting są przeznaczone do wykrywania narkotyków z potu na palcach przy użyciu przenośnego czytnika Reader 1000, dzięki czemu możliwe jest nieinwazyjne i higieniczne pobranie próby w niecałą minutę oraz jednoczesne badanie przesiewowe wielu grup substancji psychoaktywnych.

Obecnie w naszej ofercie znajdują się dwa rodzaje testów przesiewowych:

  • Test DSC-5: wykrywa opiaty, metamfetaminę, kokainę i konopie indyjskie
  • Test DSC-8: wykrywa opiaty, metadon, benzodiazepiny i buprenorfinę

 

Test DSC-5 Intelligent Fingerprinting™

Test narkotykowy OPI/MAMP/COC/THC Intelligent Fingerprinting™ jest jednorazowym, szybkim testem immunochromatograficznym, przeznaczonym do przesiewowego badania narkotyków i ich metabolitów z odcisków palców osoby, która je zażyła: kannabinolu, kokainy, opiatów i metamfetaminy.

Test ten jest testem bocznego przepływu (lateral flow test) Intelligent Fingerprinting™ i bazuje na wiązaniu kompetytywnym. W pasku o miejsca wiązania na wyznakowanych fluorescencyjnie przeciwciałach monoklonalnych konkurują immobilizowane na błonie nitrocelulozowej koniugaty narkotyków z obecnymi w pocie palców narkotykami i ich metabolitami.

Poniżej przedstawiono wykrywane narkotyki, ich metabolity i pochodne wykrywane przez test Intelligent Fingerprinting DSC-5:

Podstawowy, wymagany do przeprowadzenia wstępnego testu przesiewowego, zestaw Intelligent Fingerprinting™ składa się z kasetki testowej oraz czytnika Reader 1000. Czytnik ten jest solidnym, bardzo czułym i skutecznym urządzeniem, niezbędnym do pomiarów fluorescencyjnych w obszarze linii testowych i kontrolnej kasetki, niewidocznych gołym okiem (Optical window).

Aby przeprowadzić test, należy przycisnąć po kolei wszystkie palce do obszaru absorpcyjnego (Sample aplication pad), a następnie zabezpieczyć ten obszar, uwolnić bufor z zasobnika (naciskając Buffer clip) i umieścić kasetkę w szufladce czytnika Reader 1000.

Wyniki, pozytywne lub negatywne dla każdego analizowanego narkotyku, są wyświetlane na ekranie czytnika. Ich wiarygodność, a wręcz znakomita korelacja pod względem czułości i swoistości, została potwierdzona metodą LC-MS/MS.

Test DSC-8 Intelligent Fingerprinting™

Test narkotykowy OPI/MTD/BZO/BUP Intelligent Fingerprinting™ jest jednorazowym, szybkim testem immunochromatograficznym, przeznaczonym do przesiewowego badania narkotyków i ich metabolitów z odcisków palców osoby, która je zażyła: opiatów, metadonu, benzodiazepin (diazepam, chlorodiazepoksyd, nitrazepam) i buprenorfiny.

Test jest szczególnie przydatny w ośrodkach rehabilitacji dla osób uzależnionych od narkotyków, środków przeciwbólowych i innych substancji psychoaktywnych.